Grafická verzia

1. FC TATRAN, a.s.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Vaňo Jozef
Druh športovej činnosti: Hlavný usporiadateľ
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. FC TATRAN, a.s.
ID zdrojovej evidencie: 1050891
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.6.1992
Ukončenie činnosti: -