Grafická verzia

1. FC TATRAN, a.s.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Baláž Peter
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Vedúci družstva / Tímový manažér
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. FC TATRAN, a.s.
ID zdrojovej evidencie: 1249156
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 22.6.2010
Ukončenie činnosti: -