Grafická verzia

UMB BIATHLON TEAM n. o.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Melicher Bruno
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: bežecké lyžovanie
Príslušný k: UMB BIATHLON TEAM n. o.
ID zdrojovej evidencie: 4
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2020
Ukončenie činnosti: 1.1.2024
Zdravotná spôsobilosť: overená (6.7.2021)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 3.10.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie