Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Melicherová Sára
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: bežecké lyžovanie
Príslušný k: UMB BIATHLON TEAM n. o.
ID zdrojovej evidencie: 15
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2021
Ukončenie činnosti: 1.1.2025
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.1.2021)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 3.10.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie