Grafická verzia

Zelinová Tereza

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Zelinová Tereza
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Tenisový klub Žilina
ID zdrojovej evidencie: 020812HZ922
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.5.2012
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 22.2.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 19.11.2018
Športovec je športovým talentom: Nie