Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: MATIICHYN Karolina
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: -
Príslušný k: Slovenský zväz malého futbalu
ID zdrojovej evidencie: 3905
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.3.2022
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 30.11.2022
Športovec je športovým talentom: Nie