Grafická verzia

Abelovský Dušan

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abelovský Dušan
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: volejbal
Odvetvia: volejbal
Príslušný k: Slovenská volejbalová federácia
ID zdrojovej evidencie: 4530
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2018
Ukončenie činnosti: -