Grafická verzia

Abed Mahmod

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abed Mahmod
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: -
Príslušný k: Slovenský zväz malého futbalu
ID zdrojovej evidencie: 4017
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.9.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 18.11.2021
Športovec je športovým talentom: Nie