Grafická verzia

Ábelová Nina

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ábelová Nina
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: gymnastika
Odvetvia: športový aerobik
Príslušný k: Klub športového aerobiku Nitra
ID zdrojovej evidencie: 745
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.1900
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.8.2021)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie