Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Parouleková Natália
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie
Príslušný k: Skating Club Košice, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 35542331
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (19.1.2022)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 19.1.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie