Grafická verzia

TJ POĽANA ŠIBA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Adamčík František
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ POĽANA ŠIBA
ID zdrojovej evidencie: 1200120
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 26.7.2005
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 28.5.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 24.9.2023
Športovec je športovým talentom: Nie