Grafická verzia

TJ POĽANA ŠIBA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Tej Benjamín
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ POĽANA ŠIBA
ID zdrojovej evidencie: 1347106
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 3.6.2014
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 30.10.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: 4.9.2022
Športovec je športovým talentom: Nie