Grafická verzia

Jeleň Peter

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Jeleň Peter
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: šort trak
Príslušný k: ŠPORTOVÝ KLUB STEZ Spišská Nová Ves
ID zdrojovej evidencie: 30688060
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2012
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (31.12.2021)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 31.12.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie