Grafická verzia

RK INLINECENTER, o. z.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Mosčák Maroš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: rýchlokorčuľovanie
Príslušný k: RK INLINECENTER, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 42109221
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 2.3.2022
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (20.3.2022)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 20.3.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Áno