Grafická verzia

Abaházy Zalán

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abaházy Zalán
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota "Družstevník" Malý Horeš
ID zdrojovej evidencie: 1457588
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.4.2022
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 4.6.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: 16.8.2022
Športovec je športovým talentom: Nie