Grafická verzia

ŠPORTOVÝ KLUB STEZ Spišská Nová Ves

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Lipovský Dávid
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: šort trak
Príslušný k: ŠPORTOVÝ KLUB STEZ Spišská Nová Ves
ID zdrojovej evidencie: 35530715
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 11.4.2022
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (11.4.2022)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.4.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie