Grafická verzia

"Art School Smižany"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Šimko Jakub
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tanečný šport
Odvetvia: Akrobatický rokenrol
Príslušný k: "Art School Smižany"
ID zdrojovej evidencie: 14967
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.4.2022
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 15.4.2022
Športovec je športovým talentom: Nie