Grafická verzia

Slovenská rope skippingová asociácia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Bošková Katarína
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: rope skipping
Príslušný k: Slovenská rope skippingová asociácia
ID zdrojovej evidencie: SRSA
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (15.9.2021)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 14.5.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie