Grafická verzia

Slovenská rope skippingová asociácia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Bošková Katarína
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Lektor v športe rope skipping
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: rope skipping
Príslušný k: Slovenská rope skippingová asociácia
ID zdrojovej evidencie: SRSA
Právny titul: dobrovoľník
Začiatok činnosti: 15.9.2021
Ukončenie činnosti: -