Grafická verzia

Slovenská rope skippingová asociácia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Bošková Katarína
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: rope skipping
Príslušný k: Slovenská rope skippingová asociácia
ID zdrojovej evidencie: SRSA
Právny titul: dobrovoľník
Začiatok činnosti: 3.4.2022
Ukončenie činnosti: -