Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Pitoňáková Katarína
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: voľný štýl lyžovanie, snowboarding
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 942002
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.6.2022
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (10.6.2022)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 14.4.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Áno