Grafická verzia

"Futbalový klub SMRDÁKY"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Baláž Tomáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Futbalový klub SMRDÁKY"
ID zdrojovej evidencie: 1230973
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 2.8.2014
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 5.6.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: 8.9.2021
Športovec je športovým talentom: Nie