Grafická verzia

"Športový klub Lesy"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Lalík Ján
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Športový klub Lesy"
ID zdrojovej evidencie: 1366565
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 2.4.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: 13.8.2021
Športovec je športovým talentom: Nie