Grafická verzia

TJ POĽANA ŠIBA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Demjanovič Tomáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ POĽANA ŠIBA
ID zdrojovej evidencie: 1334657
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 5.8.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 22.5.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: 3.8.2021
Športovec je športovým talentom: Nie