Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Škultéty Igor
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Družstevník Kšinná
ID zdrojovej evidencie: 1350931
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 7.3.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 18.9.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 15.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie