Grafická verzia

"Futbalový klub SMRDÁKY"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Mička Tomáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Futbalový klub SMRDÁKY"
ID zdrojovej evidencie: 1109225
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 7.7.2022
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 18.6.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 10.7.2023
Športovec je športovým talentom: Nie