Grafická verzia

TJ Veľké Držkovce

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kobida Denis
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Veľké Držkovce
ID zdrojovej evidencie: 1258880
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 16.7.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 24.4.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: 16.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie