Grafická verzia

TJ POĽANA ŠIBA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Pillár Timotej
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ POĽANA ŠIBA
ID zdrojovej evidencie: 1339128
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 7.7.2022
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.6.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 14.10.2023
Športovec je športovým talentom: Nie