Grafická verzia

Ábelovský Adam

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ábelovský Adam
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota Tatran Pukanec
ID zdrojovej evidencie: 1461187
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.7.2022
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 21.5.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 16.7.2023
Športovec je športovým talentom: Nie