Grafická verzia

Polák Marián, Mgr., M.B.A.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Polák Marián, Mgr., M.B.A.
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Zapisovateľ
Šport: florbal
Odvetvia: florbal
Príslušný k: Športová škola Galaktikos
ID zdrojovej evidencie: 10651
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 24.8.2022
Ukončenie činnosti: -