Grafická verzia

Jeleň Peter

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Jeleň Peter
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Dobrovolník
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: šort trak
Príslušný k: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
ID zdrojovej evidencie: 30688060
Právny titul: dobrovoľník
Začiatok činnosti: 1.7.2022
Ukončenie činnosti: -