Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Horváth Erik
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tanečný šport
Odvetvia: Akrobatický rokenrol
Príslušný k: "Outbreak"
ID zdrojovej evidencie: 15028
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 28.4.2022
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (28.4.2022)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 28.4.2022
Športovec je športovým talentom: Nie