Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Walkiewicz Malgorzata
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: letecké športy
Odvetvia: závesné lietanie
Príslušný k: Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky
ID zdrojovej evidencie: LA1175
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.9.2020
Športovec je športovým talentom: Nie