Grafická verzia

TJ POĽANA ŠIBA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Bilý Samuel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ POĽANA ŠIBA
ID zdrojovej evidencie: 1471459
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.9.2022
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.6.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 9.10.2023
Športovec je športovým talentom: Nie