Grafická verzia

?erbănescu Dan Florin

Športová činnosť

Meno a priezvisko: ?erbănescu Dan Florin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: biliard
Odvetvia: pool
Príslušný k: Slovenský biliardový zväz
ID zdrojovej evidencie: 216
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 26.9.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.1.2022
Športovec je športovým talentom: Nie