Grafická verzia

Telocvičná jednota Sokol Žilina

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Cáderová Katarína
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: horolezectvo
Odvetvia: stredné hory
Príslušný k: Telocvičná jednota Sokol Žilina
ID zdrojovej evidencie: 521
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 17.12.2013
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 8.3.2022
Športovec je športovým talentom: Nie