Grafická verzia

Športová škola Galaktikos

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: MOTOŠKA Bohuš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: florbal
Odvetvia: florbal
Príslušný k: Športová škola Galaktikos
ID zdrojovej evidencie: 20606
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.10.2022
Ukončenie činnosti: 30.6.2024
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.8.2022)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie