Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Šalát Dominik
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: športový rybolov
Odvetvia: lov rýb udicou - prívlač
Príslušný k: Slovenský zväz športového rybolovu
ID zdrojovej evidencie: LRU PR
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.3.2023
Športovec je športovým talentom: Nie