Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Alexovič Máté
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Oblastný futbalový zväz Nové Zámky
ID zdrojovej evidencie: 1378573
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 25.8.2016
Ukončenie činnosti: -