Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Pitoňáková Dorota
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: snowboarding
Príslušný k: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA
ID zdrojovej evidencie: 946020
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.10.2022
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (21.10.2022)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 2.2.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Áno