Grafická verzia

Vlči Parkour

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: OČKO Mattias
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: gymnastika
Odvetvia: gymnastika pre všetkých
Príslušný k: Vlči Parkour
ID zdrojovej evidencie: 22748
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 3.12.2022
Ukončenie činnosti: 3.12.2023
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.8.2022)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie