Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Filipeje Peter
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lukostreľba
Odvetvia: 3D lukostreľba
Príslušný k: Slovenská lukostrelecká asociácia 3D
ID zdrojovej evidencie: SLA3D
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 28.7.2022
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 16.9.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 28.1.2023
Športovec je športovým talentom: Nie