Grafická verzia

Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: POKRAJ Zuzana
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lukostreľba
Odvetvia: 3D lukostreľba
Príslušný k: Slovenská lukostrelecká asociácia 3D
ID zdrojovej evidencie: SLA3D
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 25.2.2022
Športovec je športovým talentom: Nie