Grafická verzia

Inline Club Žilina, o. z.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Srnec Marek
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: rýchlokorčuľovanie
Príslušný k: Inline Club Žilina, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 30688060
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 2.1.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (2.1.2023)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 2.1.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie