Grafická verzia

Vlči Parkour

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: SURIAK Richard
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: gymnastika
Odvetvia: gymnastika pre všetkých
Príslušný k: Vlči Parkour
ID zdrojovej evidencie: 22758
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 3.1.2023
Ukončenie činnosti: 3.1.2024
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.8.2023)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie