Grafická verzia

"Boxing club - Robotnícka telovýchovná jednota"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Blažo Jozef
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: "Boxing club - Robotnícka telovýchovná jednota"
ID zdrojovej evidencie: 1557011
Názov funkcie: člen
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2018
Ukončenie činnosti: -