Grafická verzia

UMB BIATHLON TEAM n. o.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Balogová Tamara
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: bežecké lyžovanie
Príslušný k: UMB BIATHLON TEAM n. o.
ID zdrojovej evidencie: 2
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 26.1.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (26.1.2023)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 2.2.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie