Grafická verzia

Abichou Ghassen

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abichou Ghassen
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: bedminton
Odvetvia: bedminton
Príslušný k: Slovenský zväz bedmintonu
ID zdrojovej evidencie: 3199
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 26.2.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 26.2.2018
Športovec je športovým talentom: Nie