Grafická verzia

Žákovič Jakub

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Žákovič Jakub
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Slovenská plavecká federácia
ID zdrojovej evidencie: 5ca2240e92eb101967aed562
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 12.12.2018
Ukončenie činnosti: 31.12.2023
Zdravotná spôsobilosť: overená (12.12.2018)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 12.12.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 12.12.2018
Športovec je športovým talentom: Nie