Grafická verzia

Žákovič Jakub

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Žákovič Jakub
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Slovenská plavecká federácia
ID zdrojovej evidencie: 5d95d21752d64a2186fa6c07
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 3.10.2019
Ukončenie činnosti: 31.12.2023